06 พฤศจิกายน 2560

สกรีนไม้
สกรีน+เคลือบ ไดคัตวงกลม 40x40 cm. ไม้ยางประสานหนา2ซม.